Our Staff
Home > Our Staff
Professor
Specially Appointed Professor
 • Takashi Hashimoto

  <Expertise>
  General dermatologies,
  Autoimmune bullous dermatosis
Affiliated professor
 • Fukumi Furukawa

 • Hidekazu Yamada

Associate Professor
 • Toshiyuki Ozawa

  <Expertise>
  Skin surgery, laser skin therapy
  Skin cancer
 • Kozo Nakai

  <Expertise>
  General dermatologies
 • Chiharu Tateishi

  <Expertise>
  Bullous dermatosis, psoriasis
  Inflammatory disease
Lecturers
 • Tomoko Oshimo

  <Expertise>
  General dermatologies
 • Hisayoshi Imanishi

  <Expertise>
  Hair diseases
Research Associate
 • Chika Hirata

  <Expertise>
  General dermatologies,
  Skin cancer
Senior Residents
 • Sho Hiroyasu

 • Aiko Yamauchi

Junior Residents
 • Yuka Ayano

 • Eriko Hayashi

 • Tomoko Takada

 • Chihiro Shimizu

 • Miki Miyamoto

 • Aoi Oku

 • Erina Fukumura

 • Meiko Goto

Graduate Students
 • Sakiko Kuzuya

 • Sayaka Togo

 • Ayaka Okazaki

 • Miyu Shiratori

 • Mika Takaichi

 • Yuki Kinoshita

 • Yongsu Choi

 • Rie Teranishi

 • Daisuke Hayashi

 • Miki Watanabe

 • Kana Yamada

 • Airi Asano

 • Ayaki Matsumoto

Researcher
 • Aoi Hiroyasu

Laboratory Assistants
 • Mako Mine

 • Yuuko Uetani

 • Hitomi Kawamura

 • Ayumi Satoji

 • Eri Kawano

Secretaries
 • Yumiko Komura

 • Aiko Tokutomi

 • Risa Mikawa